1.sınıf mış-miş-muş-müş ekleri çalışma sayfaları

Temmuz 3rd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

1. SINIF – -MIŞ, -MİŞ, – MUŞ, -MÜŞ İLE İLGİLİ KELİMELER ETKİNLİĞİ
bak . kal mış . tart

yak . dal mış . tak
bit . yen miş . sil

del . ye miş . et
dur . tut muş . yum . .
yut . kur muş . soy .
öl . sön müş . dön
düş . sür müş . küs

yık . at mış . sat

al . kıs mış . sık
bil . de miş . it

es . bin miş . kes
kus . sun muş . bul . .
ol . koy muş . doy .
dök . böl müş . sök
öt . ör müş . sürt
{sayfa}1. SINIF – -MIŞ, -MİŞ, – MUŞ, -MÜŞ İLE İLGİLİ KELİMELER ETKİNLİĞİ
bak . kal mış . tart

yak . dal mış . tak
bit . yen miş . sil

del . ye miş . et
dur . tut muş . yum . .
yut . kur muş . soy .
öl . sön müş . dön
düş . sür müş . küs

yık . at mış . sat

al . kıs mış . sık
bil . de miş . it

es . bin miş . kes
kus . sun muş . bul . .
ol . koy muş . doy .
dök . böl müş . sök
öt . ör müş . sürt

AddThis Social Bookmark Button

4.sınıf ışık ve ses konu kavrama testi

Temmuz 3rd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

SORULAR
1. 

Yukarıdaki tabloda K ve L harfleri ile gösterilen yerlere hangi seçenekte belirtilenler getirilmelidir?
K L
a- ) Doğal Doğal
b- ) Doğal Yapay
c- ) Yapay Yapay
d- ) Yapay Doğal

2. Sesin şiddetine …………………………….adı verilir.
Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
a- ) gürlük b- ) gürültü
c- ) ses kirliliği d- ) titreşim

3.

Yukarıdaki grafikte üç farklı ses kaynağının çıkardığı seslerin şiddetçe Kütüphane
d- ) Kantin Koridor Sınıf

5. 1. Bir ses kaynağının ürettiği ses, farklı uzaklıklardan farklı şiddetlerde duyulur.
2. Ses kaynağından çıkan sesler, havayı titreştirir.
Yukarıda verilen ifadeler için ne söylenebilir?
a- ) Yalnız 1. d.

Bir öğrenci mum ve radyoyu yan yana koyarak bir deney yapıyor. Radyonun sesini artırdıkça mum alevinin şekildeki gibi sola doğru hareket ettiğini görüyor. Buna göre öğrenci öncelikle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?
a- ) Ses hava ortamıizde radyonun sesini duymakta güçlük çekeriz.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a- ) Kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddetinin azalması
b- ) Kaynağa yaklaştıkça sesin şiddetinin azalması
c- ) Kaynaktan uzaklaştıkça sesin gürlüğünün artması
d- ) Karinin sesi
2. Rüzgarın etkisiyle savrulan yaprağın sesi
3. Hareket halindeki bir helikopterin sesi
4. Hali üzerin 2 c- ) 3 d- ) 4

11. Müzik aletleri aynı zamanda birer ses kaynağıdır. Bazı müzik aletlerine üflenerek, bazılarına ise vuru- ) Darbuka d- ) Gitar
12.

K noktasında bulunan Sadık saz çalıyor. Sazdan yayılan sesi Ali ve Cemal duyabiliyorken, Öme) Ses, kaynağından uzaklaştıkça şiddeti azalır.
c- ) Kaynaktan çıkan ses her yönde ya yılı r.
d- ) Titreşen cisimler ses üretir.

13. I.Ses her yönde yayılır.
II.Ses bir enerji çeşidi değildir.
III.Titreşen her cisim ses çıkarmaz.
Ses ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
a- ) Yalnız I b- ) Yalnız II
c- ) I ve III d- ) I, II ve III

14. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir ses kaynağıdır?
a- ) Sivrisinek b- ) Arı c- ) Su d- ) Helikopter

15. I. Ultrason cihazından çıkan sesler
II. Köpek sesi
III. Yarasa sesi
IV. Sonar cihazından çıkan sesler
Yukarıda verilen seslerin insanlar tarafından duyulma ve duyulamama durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır?
Duyulan Duyulamayan
a- ) I ve II III ve IV
b- ) II, III ve IV Yalnız I
c- ) Yalnız II I, III ve IV
d- ) I ve IV II ve III

16. I. Kaval II. Radyo
III. Rüzgar IV. Piyano
Yukarıdakilerden hangisi doğal bir ses kaynağıdır?
a- ) I b- ) II c- ) III d- ) IV
 “” 
17. “Cisimlerin ……………………………………..sonucunda ses meydana gelir.” Cümlesinde boş bırakılan yeri en doğru şekilde tamamlayan sözcük hangisidir?
a- ) Titreşimi b- ) Hareketi
c- ) Yer değiştirmesi d- ) Sallanması

18. * Gök gürültüsü
* Ağlayan bebek
* Çatmakta olan radyonun hoparlörü
* Ötmekte olan bir kuş
* Üstüne kaşıkl

AddThis Social Bookmark Button

matematik 4.sınıf 2012-2013 2.dönem 2.yazılı soruları

Temmuz 3rd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

AD-SOYAD:………………………………………………. PUAN: 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………….. 4/D SINIFI MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV “/” 
1-Aşağıdaki açıları adlandırarak türünü karşılarına yazınız. Örnek s açısı= dar açı (8 puan)

2- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (10 puan)
 A) 2 QUOTE  B) 2 QUOTE  C) 2 QUOTE …………………..
2,40=…………………………………………………..
10,03=………………………………………………….
7,09=……………………………………………………
5) Aşağıda verilen ondalıklı kesiCLUDEPICTURE “http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif” * “Einstein,
6) Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru işaret koyarak sıralayınız. 4 puan
3,58 – 3,85 – 1,85 – 1,58

7) Aşağıdaki.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif” * -Gauss

8) 360 km’ lik yolun ‘in�sonra uyumuştur. Sabah 7’de ise okula gitmek için uyanmıştır. Emre kaç saat uyumuştur? ( 5 p)

10) Kendi doğum gününüze ve yılınıza göre
bugün kaç yaşındasınız?(yıl-ay-gün olarak) (5p)

11) Aşağıdaki açılarda verilmeyen açı ölçülerini hesaplayarak yazınız.(10 Puan)12) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların başına “Y” yazınız. (8 p)
( ) Doğru açı 180o ‘ dir.
( ) Metre ve santimetre standart ölçme birimidir.
( ) Açılar iletki ile ölçülür.
( ) Payı paydasından küçük olan kesirlere bileşik kesir denir.
( ) Kesir çizgisinin üstünde olan sayı pay, altında yer alan sayı payda diye adlandırılır.
( ) Basit kesirler her zaman bütünden büyük olur.
( ) Paydası 10,100… olan kesirlere ondalık kesir denir.
( ) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180o ‘ dir.
13) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 7puan
4 saat =…………………..dakik

AddThis Social Bookmark Button

Türk edebiyatı 10.sınıf 2.dönem 3.sınav soruları 2012-2013

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

1)“Türk ulusunun , evrenin nasıl var olduğu üstüne düşünüşünü, inanışını ve buluşlarını efsanevi bir biçimde anlatan destan” aINK “” 2)Aşağıdakilerden hangisi kasidelerde konuya girmeden önce bir güzelliğin tasvir edildiği bölümdür? A)Nesib C)Fahriye B)Girizgah D)Methiye E)Dua 3)Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Türk Şiiri’nin genel özelliklerinden değildir? A)Şiirlerde genellikle zengin uyak kullanılmıştır. B)**çü hece ölçüsüdür. C)Nazım birimi dörtlüktür. D)Son dörtlükte şair takma adını kullanır. E)Saz şairleri halkın konuşma dilini kullanmışlardır. Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan————–belirli bir konuda yazılır.İlkk beyitine————-,son beyitine———-denir.Beyitlerdeki anlam birliğine————–her beyiti aynı güzellikte söylenene de————–adı verilir. 4)Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)kaside – matla – makta – taç – terkib-i bend B)Mesnevi – taç beyit – mahlas beyiti – matla – makta C)Gazel – matla – makta – yek ahenk – yek avaz D)Murabba – ziyade – tahmis- muhammes – murabba E) Gazel – matla – makta – yek avaz – yek ahenk 5)Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra islami etkilerle oluşmuş Türk destanlarından biri değildir? A)Saltukname B)Battalname C)Şehname D)Cengizname E)Danimentname 6)Divan-ı Lugati’t Türk için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A)İlk Türkçe sözlük olması açısından çok değerli bir yapıttır. B)Yapıtın temel içeriğini dini ve ahlaki öğütler içeren şiirler oluşturur. C)Yapıtta eski Türk şiirinden seçilmiş örneklere de yer verilmiştir. D)Yapıtta yaklaşık 7500 Türkçe sözcüğün anl***** açıklık kazandırılmıştır. E)Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla yazılan yapıtta arap alfabesi kullanılmıştır. I. “aaaa”kafiye düzeni ile yazılan dört dizelik nazım biçimidir. II. Aruzun sadece bir kalıbıyla yazılır. III. Konu sınırlaması yoktur. IV. Türklere ait bir nazım biçimidir. V. Kadı Burhanettin ve Nesimi bu türün en usta şairleridir. 7)Yukarıdaki şiir türü aşağıdakilerden hangisidir? A)Gazel B)Şarkı C)Tuyuğ D)Murabba D)Kıta 8)Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necat (Mevlid)�eneğine özgü bir özellik değildir? A)Oyunun belli bir ana konu izlenerek ana metne bağlı kalmadan sahnelenmesi. B)Seyircilerle çevrelenmiş üstü açık bir alanda oynanması C)Oyunun sahnelenmesinde danstan müzikten yaralanılması. D) Oyunun sahnelenmesinde tekerlemelerden,şive taklitlerinden yaralanılması. E)Oyunun temel kişilerinin Kavuklu ve Pişekar olması,oyunu Pişekar’ın başlatıp bitirmesi. Tekke – Tasavvuf edebiyatında evrenin yaratılışını ve varlıkların birgün Allah’a döneceğini anlatan şiirlere ……………..denir. 15) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Deme B)Şathiye C)Devriye D)Nutuk E)Nefes “Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi, Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu.” Attilâ İLHAN 16- Yukarıda verilen dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangileridir? A) Tekrir B) Tezat C) Kapalı İstiare D) Mübalâğa E) Teşhis 17 –Aşağıdaki edebiyat dönemleri ile onlara ait olan nazım biçim ve türleri eşleştirilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Âşık edebiyatı – Semai B) Sözlü edebiyat- Koşma C) Anonim halk edebiyatı- Türkü D)Divan edebiyatı-gazel E) Tekke edebiyatı – İlâhi Düz maninin sonuna aynı uyakta birkaç dize daha eklendiğinde ………………… olur. 18)Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Yedekli mani B)Ayaklı mani C)Tam mani D)Doldurmalı kesik mani E)Cinaslı mani (I) Koşma, dörtlüklerle kurulan bir nazım şeklidir. (II) Divan edebiyatında gazel neyse, Halk edebiyatında koşma da odur. (III) Koşmalarda doğa, aşk, özlem, yiğitlik gibi çok çeşitli konular işlenebilir. (IV) Koşma, saz şairlerinin en çok kullandıkları, sevdikleri nazım şeklidir. (V) Koşmanın ilk dörtlüğü mani gibi kafiyelenir. 19) Bu parçanın hangi cümlesinde bir bilgi yanlışı vardır? A ) I B)II C) III D) IV E) V Anadolu dışında kalmasına rağmen Divan şiirinin en büyük ustalarındandır.TürkçeiArapça ve Farsça şiir kitabı yazacak kadar usta bir şairdir.Şiirin yanı sıra nesir alanında da eser vermiştir.O,aynı zamanda aşk şairi olarak da bilinir. Bağdat ve civarında yetişti. Kanûnî Bağdat’ı fethedince ona kaside sundu. Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazdı. Aşk ıstırabının insanı olgunlaştıracağına inanan Leyl

AddThis Social Bookmark Button

3.sınıf 1.dönem zümre toplantısı 2013-2014

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

AKBÜK NURULLAH KOCABIYIK İLKOKULU
2013 – 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTISI
Karar no: 1
Tarih : 12.09.2013
Saat : 09.30 “” 
Yer : Müdür Yardımcısı Odası
Toplantıya katılanlar: Emrah TURGUT (Zümre Başkanı), Murat ÖZPINAR, Ş. Eser YILMAZ

GÜNDEM:
1 – Açılış ve Yoklama
2 – Geçtiğimiz öğretim yılı zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi.
3 – 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Milli eğitimin amaçları ve ilkeleri bölümünün okunması.
4 – Geçtiğimiz öğretim yılında yürürlüğe giren 4 + 4 + 4 eğitim öğretim müfredatının incelenmesi
5 – 2013 – 2014 Çalışma takviminin hazırlanması.
6 – TTK’nin 20. 07. 2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları haftalık ders saatleri çizelgesinin incelenmesi.
7 – Serbest Etkinlikler dersi içerik ve saatinin görüşülmesi, haftalık ders programının oluşturulması.
8 – Ünitelendirilmiş yıllık planlar, günlük ders planları, işleniş süreleri
9 – Değişen İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin incelenmesi.
10 – İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin İncelenmesi ve
OLUR
12/ 09 / 2013
Emrah TURGUT
Okul Müdürü

GÖRÜŞME TUTANAĞI
1) 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı Akbük Nurullah Kocabıyık İlkokulu 3.sınıflar zümre öğretmenleri 12.09.2013 Perşembe günü saat 09.30 da müdür yardımcısı odasında Emrah TURGUT başkanlığında yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere bir araya gelmişlerdir. Zümre başkanı daha önce oluşturulan gündem maddelerini zümre elemanlarına dağıtarak eklenmesi gerekenler olup olmadığını sordu. Gündem maddelerine eklenecek madde olmadığı anlaşılınca da gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

2) Murat ÖZPINAR ilçe zümre toplantısında görüşülen konular ve alınan kararlar haözel amaçlar (3. Mad.) ve temel ilkeler (4. Maddeden 17. Maddeye kadar) Ş.Eser YILMAZ tarafından okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki Genel amaçlar ilköğretimin amaçları ve temel ilkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.

4) Türk Milli Eğitiminin amaçları Murat ÖZPINAR tarafından okundu. Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararı alındı.
Emrah TURGUT, Ünitelendirilmiş yıllık planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden yararlanılabileceği, ancak program çerçevesinde kalınacağı, planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci sev 173 iş günü olarak belirlenmiştir.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AKBÜK NURULLAH KOCABIYIK İLKOKULU
İŞ GÜNÜ TAKVİMİ


6) TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Kurumları Haftalık ders saatleri çizelgesi incelendi.
Türkçe dersinin 11 saat, Hayat Bilgisi 4 saat, Matematik 4 saat2 ders saatinin kitap okuma, 1 ders saatinin belgesel, film vb izleme, bilmece, bulmaca, sayışma-tekerleme… 1 ders saatinin de srtti. Serbest Etkinlikler dersinin bu şekilde işlenmesi herkes tarafından kabul edildi.

8) Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

HAYAT BİLGİSİ
36 hafta X 4 ders =144 ders (139 ders)
TEMA NOTEMA ADISÜRESİİŞ GÜNÜDERS320444.Oyun ve Spor 23.12.2013 – 24.01.201423495.Sağlık ve Çevre 10.02.2014 – 07.03.201420446.Değerlerimiz07.06.20142251

MATEMATİK
36 hafta X 4 ders=144 ders (140 ders)
ÜNİTE NOKONULARSÜRESİİŞ GÜNÜDERS SAATİ1.ŞEKİLLER VE SAYILAR16.09.2013 28.10.201327222.TOPLAMA İŞLEMİ VE ŞEKİLLER DÜNYASI28.10.2013 26.12.201342333.ÇIKARMA İŞLEMİ, AÇILAR TOP. D. SAATİ
Hayat Bilgisi 139Türkçe371Matematik140Serbest Etkinlikler140Görsel Sanatlar70Müzik70Beden Eğitimi70

9) Ş.Eser YILMAZ, 2504 sayılı Tebliğler Dergisindeki Atatürkçülük konularının kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiğini belirtti.

SINIFKONULAR VE KAZANIMLARAÇIKLAMALAR3. SınıfATATÜRK’ÜN HAYATI
Konu: Doğum tarihi ve yeri
Ailesi ( anne, babası ve kız kardeşi) Öğrenim hayatı Ölüm tarihi ve yeri
1. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olay ve olguları açıklar.
Açıklama: Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir metin okunarak anlatılır. Metinde geçen kişilerin adları söylenir. Metinde geçen ve anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamları sözlükten bulunarak yazılır.“ Atatürk’ün Hayatı” konusunun alt başlıklarına ait davranışları kazandırmak için seçilecek olan metin, Hayat Bilgisi Öğretim Programı 3. sınıfta aynı alt başlıklar için yazılmış olan davranışları da kapsayacaktır (Atatürkçülükle İlgili Konular, Ankara, 2000).Konu: Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler
2. Atatürk’ün karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadığını açıklar.
Açıklama: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında karşılaştığı güçlüklerle ilgili bir metin okunur. Metinden ne anlaşıldığı açıklanır. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda karşılaştığı güçlükler söylenir / yazılır. Atatürk’ün güçlüklere rağmen nasıl başarılı olduğu açıklanır.Konu: Atatürk’le ilgili anılar
3. Atatürk’le ilgili anıları dinlemekten zevk alır.
Açıklama: Atatürk’ün çocuk sevgisini anlatan bir anı dikkatle dinlenerek anlatılır, anının ana fikri açıklanır. Atatürk ve doğa sevgisi/ çocuk sevgisi konulu bir anı bulunarak sınıfta okunur. ATATÜRK’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Konu: Planlı çalışması Vatan ve millet sevgisi Önder oluşu
4. Atatürk’ün kişilik özelliklerini tanımaya ilgi duyar.
Açıklama: Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmak için planlı çalıştığı, vatanını ve milletini çok sevdiği, vatanımızın kurtarılmasında önder olduğu söylenir / yazılır. Atatürk’ün vatanımızın kurtarılmasında Türk milletine güvendiği söylenir.“Planlı çalışması” ile ilgili kazanım “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ vatan ve millet sevgisi” ile ilgili kazanım “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” ile ilgili metin içinde, “ önder oluşu” ile ilgili kazanım “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı” ile ilgili metin iTürkçe dersi ile ilgili olarak Murat ÖZPINAR, okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belitti. Bazı öğrencilerin yaz tatilinde kitap okumamalarından dolayı okumalara gerilemeler olabileceğini belirtip eğer sınıflarımızda böyle öğrenciler olursa ve bu öğrencilerin üzerinde ilk günden itibaren durulursa bu problemin aşılabileceğini kaydetti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.
Emrah TURGUT, Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerde de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Türkçe Ders kitabındaki okuma metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklINAR söyledi. Bununla birlikte etkinliklerin de sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle iştirilmesinin uygun olacağını söyledi.

12) Emrah TURGUT, öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlama fırsatı vermek amacıyla, milli bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanması iyi olur dedi.
Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti. 2569 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan kutlanacak belirli gün ve haftaların, yönetmeliğe uygun olarak işlenmesi ve kutlanmasına ve belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

 13) Yardımcı ders araç gereçlerle, kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesi kararlaştırıldı. Ders araç gereçleri aşağıdaki şekliyle belirlendi.

14) Murat ÖZPINAR, sınıfta bulunan çöp kutularının sürekli kontrol edilmesi, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibinin yapılmasını Sağlık ve Temizlik Kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

15 ) Ş.Eser YILMAZ, öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bili TURGUT, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını söyledi. Okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içerisinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu oybirliğiyle kabul edildi.
Ş.Eser YILMAZ, öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb. kaynakların velilerle işbirliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

18) Murat ÖZPINAR, sınıf etkinliklerinde geride kalan bu öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle işbirliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

Emrah TURGUT, İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1. 2. ve 3. sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek ama�da konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.
Hayat Bilgisi derslerinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin neler olacağı tekrar edildi. Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar olarak belirlendi.
Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesinin daha uygun olacağı Ş.Eser YILMAZ tarafından belirtildi. Ayrıca diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikaye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.

20) Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle işbirliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

21) Tebliğler Dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi kararı zümre olarak alındı. Derslere yönelik etkinliklerin internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılması kararı verildi.

22) İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri okundu. Proje ve performans konularının üniteye / temaya göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesi kararı alındı. Sürelerinin ne kadar olacağının görevin seviyesine göre öğretmen kararına bırakılmasına karar verildi.
Notla Değerlendirme:
Notla değerlendirme etkinliklerinin “İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. ve 42. maddesinde belirtilen hükümlere göre yapılması, madde 11’de belirtilen hükümlere göre ve velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 3. sınıf öğrencilerine Kasım ve Nisan aylarının 2. haftasının son iş gününde “Öğrenci Gelişim Raporlarının” verileceği belirtildi.
Değerlendirme Notları Belirlemek Amacıyla I. ve II. dönem için:
Sınıf İçi (performans) Etkinliklerden 2 not,
Performans Görevlerinden 2 not,
Görsel Sanatlar Dersi için de Sınıf İçi (performans) Etkinliklerden 1 not, Performans Görevlerinden 1 not ve ürün dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir. Ayrıca öğrencilerin istediği derslerden ve seviyelerine uygun olarak ta 1 Proje notu almasına karar verildi.
Proje, Ders İçi Performans ve performans görevleri değerlendirilirken İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmasının uygun olacağı belirtildi.
Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu. Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.

PERFORMANS GÖREVİPROJE GÖREVİVERİLİŞ TARİHİTESLİM TARİHİVERİLİŞ TARİHİTESLİM TARİHİ1. DÖNEM21.10.201327.12.201321.10.2013 27.12.20132. DÖNEM03.03.201423.05.201403.03.201423.05.2014
Değerlendirme Formları: Öğretmen kılavuz kitaplarındaki formlar kullanılacaktır.
Ş.Eser YILMAZ, performans ve proje görevlerinin örneklerini zümreye sundu. Bunların tarihlerinin e-okula, ekran yetkisi verildiğinde bir an önce girilmesi gerektiğini belirtti.
Emrah TURGUT, e okul yetkilerini, zamanında duyurmaya gayret edeceğini ifade etti.

PERFORMANS GÖREVİ KONULARI
TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREV KONULARIAnı nedir? Atatürk’ün çocuklarla yaşamış olduğu bir anısını yazınız.Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Duygularınızı anlatan bir yazı yazınızAtatürk’le ilgili en çok hoşunuza giden bir şiiri seçerek yazınız. Sınıfta arkadaşlarınıza şiir dinletisi olarak sununuz.CUMHURİYET veya ATATÜRK sözcüklerinden birini kullanarak akrostiş şiir yazma.Çok sevdiğiniz bir hayvanın özelliklerini araştırınız. Bu hayvanla ilgili değişik resimler bulunuz. Niçin bu hayvanı çok sevdiğinizi anlatan bir yazı yazınız.İçinde dünya, güneş, ay ve bulutun yer aldığı bir masal yazınız.İstediğiniz bir hikâye kitabını okuyunuz. Hikâye haritasını çıkarınız.Sınıf gazetesi oluşturunuz.İlimizin tarihi doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yaparak çalışmanızı resimlerle destekleyin.İçinde hayvan isimlerinin bulunduğu bir bulmaca hazırlayınız.
HAYAT BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS GÖREV KONULARIAtatürk’ün öğrenim hayatıyla ilgili bir araştırma yaparak yazınız. Çalışmanızı resimlerle destekleyiniz.Atatürk resimlerinden oluşan bir albüm hazırlayınız.Okulumuzun tarihçesini araştırarak yazınız arkadaşlarınıza bilgi veriniz.Sınıfımızın krokisini çizerek, kendi yerinizi kroki üzerinde gösteriniz.Arkadaşlarınızda aradığınız özellikler nelerdir? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkiyi anlatan bir yazı yazınız.Okulda ve sınıfta huzurlu, mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir? Kurallar listesi oluşturun.Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? (İyi beslenmek, vücudumuzu temiz tutmak, spor yapmak başlıkları altında.)Kişisel bakımımız için yapmamız gerekenleri resimlerle ve yazılarla açıklayınız.Dengeli ve düzenli beslenmenin önemini anlatan bir slogan bulunuz.Bir çocuğa dengeli ve düzenli beslenmesini sağlayacak bir öğün listesi hazırlayın.Trafik işaretleri ile ilgili bir tablo oluşturunuz.
MATEMATİK DERSİ PERFORMANS GÖREV KONULARIMatematik öğrenmenin günlük hayattaki önemini araştırınız.Kartondan bir ev inşa ediniz. Bu ev üzerindeki geometrik şekilleri, geniş, dar ve dik açıları, paralel ve dik doğruları gösteriniz.Yap-Boz Yapalım (Puzzle)Simetrik desenli bir kilim tasarlayalım.Sınıfımıza dikilecek perde için her bir öğrenciden ne kadar para toplayacağımızı bulalım.Evinizin yanındaki bir yolun kenarında bir saat süresince bekleyerek geçen otomobil, traktör, motosiklet vb verilerini toplayın ve grafikle gösterin.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait veli bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait ağırlık bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.Sınıfınızdaki arkadaşlarınıza ait boy bilgilerini grafik üzerinde gösteriniz.Kartondan bir daire keserek 24 saate bölünüz. Bir gününüzün planını (çalışma, dinlenme, oyun, beslenme, uyku…)daire üzerinde dilimleyerek gösteriniz.MÜZİK DERSİ PERFORMANS GÖREV KONULARIDaha önce bilmediğimiz bir değişik bir okul şarkısını öğrenerek sınıf ortamında arkadaşlarımıza söyleyelim.Atatürk’ü anlatan şarkılardan birinin sözlerini yazalım.Bildiğiniz bir rontu (şarkılı oyun) yazarak arkadaşlarınızla oynayınız.GÖRSEL SANATLARHayalinizdeki evin resmini çiziniz.Doğal afetler konulu bir resim çalışması yapınız.Sağlığımız konulu bir resim çalışması yapınız.Nasıl temiz tutmalıyız konulu afiş çalışması yapınız.Çeşitli ülkelerin bayrak resimleri hakkında bir araştırma yaparak çiziniz.Bayramını kutlamak için arkadaşınıza bir tebrik kartı hazırlayınız.Atatürk’ün yaptığı yenilikleri anlatan bir resim çalışması yapalım.BEDEN EĞİTİMİSporun sağlığımıza yararlarını araştıralım ve maddeler halinde yazarak arkadaşlarımıza anlatalım.Beden Eğitimi dersindeki başlıca ısınma hareketlerini öğrenelim ve arkadaşlarımıza yaptıralım.Anne veya babamızdan çocukken oynadıkları ama şimdi unutulmuş bir oyunu öğrenelim ve arkadaşlarımızla oynayalım.Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi araştıralım.Not: Yukarıda belirlenen konular taslak olarak oluşturulmuş olup yıl içerisinde durumlarına, konulara ders işlenişinin gidişatına göre performans konularının isteğe bağlı değiştirilebileceğine karar verildi.

1. DÖNEM PROJE GÖREVİ KONULARI
TÜRKÇE:
Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili albüm çalışması.
Sınıf gazetesi oluşturunuz, sınıfta sergileyiniz.
İçinde hayvan ve bitki isimlerinin bulunduğu 2 tane bulmaca hazırlayınız.
HAYAT BİLGİSİ:
Ana yönler, ara yönler ve yön bulma ile ilgili bir çalışma hazırlayınız.
Suyun dolanımını anlatan bir çalışma hazırlayınız.
MATEMATİK:
Üç basamaklı sayılarla ilgili toplama ve çıkarma.
Ailenizdeki bireylerin ağırlıklarını ve boylarını ölçerek sıralayınız. Grafikle gösteriniz.

23) Ş.Eser YILMAZ, Belirli gün ve haftaların planlamaya göre derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin ve çalışmaların sınıf panosunda sergilenmesi gerektiğini belirtti.
KUTLANACAK BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
İlköğretim Haftası (Okulların Açıldığı Hafta16-22 Eylül)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)
Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
Atatürk Haftası(10-16 Kasım)
Öğretmenler Günü(24 Kasım)
İnsan Hakları Ve Demokrasi Haftası (10 Aralık Gününü İçine Alan Hafta)
Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası(12-18 Aralık)
Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak Ayının 2. Haftası)
Sivil Savunma Günü (28 Şubat)
Yeşilay Haftası (1-7 Mart)
İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve M. Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)
Çanakkale Deniz Zaferi (18 Mart)
Orman Haftası (21-26 Mart)
Kütüphaneler Haftası (Mart Ayının Son Pazartesi Günü Başlayan Hafta)
Turizm Haftası (15-22 Nisan)
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
Trafik Ve İlk Yardım Haftası (Mayıs Ayının İlk Haftası)
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
Çevre Koruma Haftası (Haziran Ayının 2. Haftası)
24) Emrah TURGUT, öğrencilerin okula düzenli bir şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okulumuz velilerinin de bu konuda bilinçli olduklarını belirtti.

25) Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğ

AddThis Social Bookmark Button

2.sınıf türkçe hayat bilgisi matematik formları

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Matematik 1. Ünite gözlem FormuÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZEÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra Mücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:243945561121482162172192282312732742772923013513773783793803844794814975015075245615947131- Destenin kaç varlıktan oluştuğunu belirlerDeste ve düzine yap5- Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar.Doğal sayıları öğreniyorum6-100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır.7- 100’den küçük doğal sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerin ritmik sayar.12-100 içinde geriye doğru ikişer ritmik sayar.15-100 içinde geriye doğru üçer ritmik sayar.16-Ritmik saymaya bağlı örüntüler oluşturur.

ortalama17-Toplamları19-iki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.ortalama
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELE24394556112148216217219228231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713
20- Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirler.Bilmece çözüyorum
21- örüntüdeki eksik öğeleri tamamlar.
Ortalama
22- Yeni Türk lirasını tanırB{sayfa}
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Matematik 2. Ünite
Gözlem FormuÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübraMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:243945561121482162172192282312732742772923013513773783793803844794814975015075245615947131-100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilOrtalama4- Sıra bildiren sayıları sözlü olarak kullanır.Kaçın
c6-Eldeli toplama işlemini yapar
Dört işlem7-Toplamada eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.8-onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını b11-Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi birerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.12-Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi ikişerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.13-Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi üçerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.14-Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi dörderli gruplandırarak grup sayısını belirtir.15-Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi beşerli Ortalama
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Matematik 2. Ünite
Gözlem FormuÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELE2439455611214821621721922823127327427729230135137737837938038447948149750150752456159471320- Bütünü belirtir.Yarım
larım ve Çeyreklerim21-Yarımı belirtir.22-Çeyreği belirtir.23-Bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.Ortalama24- Simetriyi modelleri ile açıklar.Simetriğim simetriksin simetrik25- Simetrik şekillere örnekler verir.Ortalama26bir örüntüdeki ilişkiyi fark eder�{sayfa}
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Matematik 3. Ünite
Gözlem FormuÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübraMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:2439455611214821621721922823127327427729232-Cetveli doğru olarak kullanır.3-iki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirtir.Ortalama4-İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.Toplama işleminde verilmeyeni bulurum5-Verilmeyen toplananı belirlerken kullandığı yöntemi açıklar.Ortalama6-Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.
Aklımdan toplarım7-Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplar.8-Toplamı 1002e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder.9-tahmini işlem yaparak kontrol eder.
Ortalama10-Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.PrOrtalama
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Mattma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELE19-10’a kadar olan doğal sayıları 2 ile çarpar.Çarpma işlemi20-10’a kadar olan doğal sayıları 3 ile çarpar.21-10’a kadar olan doğal sayıları 4 ile çarpar.22-10’a kadar olan doğal sayıları 5 ile çarpar.23-Çarpma işleminde 1’in etkisini açıklar.24-Çarpma işleminde 02ın etkisini açıklar25-Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. Ortalama26-Çarpımı 20’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden çarpar.Aklımdan çarparım27-çarpımı 100’ü geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemini zihinden yapar.28-eksileni 20’yi geçmeyen ve çıkanları aynı olan ardışık çıkarma işlemini bölme işlemine dönüştürerek bölme işlemini yapar.Böler ve çözerim29-Küp ve prizma modellerinde yüzleri gösterir.Yüz , ayırt ve köşege{sayfa}
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Matematik 4. Ünite
Gözlem FormuÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübraMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112148216217219228231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713Problem çözerim kurarım1-Biri 3-Karesel bölgelerin isimlerini belirler.Şekilleri öğreniyorum ve Oluşturuyorum4-Dikdört6-Dairenin sınırlarının isimlerini belirtir.7-Karenin,dikdörtgenin ve üçge9-Kare modelleri oluşturur.10-Dikdörtgen modelleri oluşturur.Ortalama13-Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılmayacağını belirtir.Eş 15-Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer.Problem çözerim16-Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemler kurar.17-Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.18-Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri kurar.19-Kilogramla ilgili problemleri çözer.20-Kilogramla ilgili problemleri kurar.
Ortalama
HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1
Matematik 4. Ünite
Gözlem FormuÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide{sayfa}ARAŞTIRMA KAĞIDI
A.2.20,B.2.13,14,27,28,30,31 C.2.8,9,10,11,15,16,17,19,20,21 kazanımlar için hazırlanmıştır.

EVET : E

HAYIR : HÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader Aman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556ifadeler.1- Araştırmanın amacını ve konusunu belirlemiş midir?lerden yardım alacağını belirlemiş midir?4- Araştırma sonucunda elde ettiği bilgileri not etmiş midir?5-Araştırma amacına ulaşabilmiş midir?6-Araştırmada kendisine yardımcı olanlara�{sayfa} EK:4
KONU: BAYRAĞIMIZ VE Rumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KAYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112deler.1- İstiklal Marşı’nın milli marş olduğunu bilir.2- İstiklal Marşı söylenirken hazır olda durulması gerektiğini bilir.3- İstiklal Marşını coşkuyla söyler.4- Türk Bayrağı’nın renklerinin anlamını bilir.5- Türk Bayrağı’nın simgelerinin anlamını bilir.�{sayfa}DERECELEME ÖLÇEĞİ
Bu form B.2.33 kazanımını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Aşağıdaki ifadeleri”1” en düşük, “5” en yüksek olmak üzere değerlendiriniz.
KONU: ELEKTİRİĞE, SUYA DİKKAT!
Öğrenci Adı-Soyadı:………………………
Numarası :……………….

Kazanım ile ilgili ifadelerHiçbir zaman
(1)Nadiren
(2)Bazen
(3) Sıklıkla
(4)Her zaman
(5)1- Televizyonu izlemediğinde kapatır.2- Gereksiz yere yanan ışıkları söndürür.3- Akıtform B.2.33 kazanımını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Aşağıdaki ifadeleri”1” en düşük, “5” en yüksek olmak üzere değerlendiriniz.
KONU: ELEKTİRİĞE, SUYA DİKKAT!

Öğrenci Adı-Soyadı:………………………
Numarası :……………….

Kazanım ile ilgili ifadelerHiçbir zaman
(1)Nadiren
(2)Bazen
(3) Sıklıkla
(4)Her zaman
(5)1- Televizyonu izlemediğinde kapatır.2- Gereksiz yere yanan ışıkları söndürür.3- Ak{sayfa}DERECELEME ÖLÇEĞİ
KONU: TASARRUF YAPIYORUZ
Açıklama:B.2.30 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.
Aşağıdaki ifadeleri “1”den d : 2
HİÇBİR ZAMAN : 1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadıilir.2- İsteklerinin karşılanması için para biriktirinceye kadar bekleyebilir.3- Yeterli para bulamadığında, daha sonra karşılanması için isteğini erteler.4-Yeterli parası olmasına karşın gereksiz isteklerde bulunmaz.5-Yeterli parası �{sayfa}DERECELEME ÖLÇEĞİ
KONU: PARA BİRİKTİRİYORUM
Açıklama: B.2.34kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BAZEN tma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahad3Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Verilen harçlığı harcama a- Verilen harçlığı ihtiyacı varsa harcar. b- Kendine verilen harçlığın bazen hepsini harcar.c-c-harçlığını biriktirmek için çaba harcamaz.a- Her zaman harçlığını bir amaç için harcar.3- Harçlıklarını belirlediği bir amaç için biriktirmeb- Kimi zaman belirlediği şey için parasını biriktirir.c- Aklına ilk gelen şey için parasını harcar.a- Ailesinin harcamala{sayfa}DERECELEME ÖLÇEĞİ
KONU: BİR SORUN BİN ÇÖZÜM
Açıklama: A.2.32kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BAZEN tma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahad3Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Arkadaşlarıyla
Problem çözme a-Arkadaşlarıyla yaşadığı sorun
çözüm yolları üretir.c-Arkadaşlarıyla yaşadığı sorunlar karşısında
çözüm yolları üretmez.�2- Yetişkinlerle yaşadığı sorunları çözmeb-Okulda yetişkinlerle yaşadığı sorunlar karşısında saygı çerçevesinde bazen çözüm yolları üretir.c-Okulda yetişkinlerle yaşadığı sorunlar karşısında çözüm yolları üretmez.a- Okulla ilgili bir sorun yaşadığında bunu doğru kişiye iletir.3- Sorunun�{sayfa} DÖNEMLİK ÖĞRENCİ DİL DEĞERLENDİRME FORMU ……./…../200.

Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin AYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKA KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112148216217219228231273274277292301351377378379382-GELİŞME GÖSTERİYOR3-YETERLİ DEĞİL1- YETERLİ2-Ko-
nuşma2-GELİŞME GÖSTERİYOR3-YETERLİ DEĞİL1- YETERLİ3-Oku
ma2-GELİŞME GÖSTERİYOR3-YETERLİ DEĞİL1- YETERLİ4-Yaz
ma�{sayfa}DİNLEME ALANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIİbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇEVET KISMEN HAYIRTOPLAMnlediklerinin konusunu belirler.6.Dinlediklerinin ana fikrini ve ana duygusunu belirler.ni ve sonucunu tahmin eder.9. Konuşmacı,konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.10. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.11.Dinledikleriy14. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.15.Dinlediklerinde “hikaye unsurları”nı belirler.18. Eğlenmek için masal , hikaye, şarkı, tiyatro vb.izler/dinler.
DİNLEME ALANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIRumMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEEVET KISMEN HAYIRTOPLAM1. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.2. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K)sorularına cevap arar.3. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder.4.Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar,sebep-sonuç ilişkileri kurar.5.Dinlediklerinin konusunu belirler.6.Dinlediklerinin ana fikrini ve ana duygusunu belirler.7. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.8. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.9. Konuşmacı,konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.{sayfa}GRUP DEĞERLENDİRME FORMU

FORM:7
DERECELER
HER ZAMAN Ayşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra K351377378379380384479481497501507524561594713BECERİLER1- Grup üyeleri birbirle3- Grup üyelerinin her biri çalışmalarda sorumluluk alır4- Grup üyelebirbirleriyle etkileşim içerisinde tartışır.6-Grup üyeleri ulaştıkları sonucu birbirlerine iletir.7-Grup üyeleri birbirlerine güvenir.8-Grup üyeleri birbirlerini cesaretlendirir.9-Grup üyeleri birbirlerinin eşit biçimde söz almasına dikkat eder.10-Grup üyeleri birbirleriyle farklı ve karşıt görüşler{sayfa}GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU ALANI GÖZLEM FORMU

EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1

ÖĞRENCİ
ADI SOYADIİbrahim GEZERAAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇEVET KISMEN HAYIRTOPLir2. Resim ve fotoğrafları yorumlar3. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.4. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri, reklamlarda verilen mesajları sorgular.5. Beden dilini yorumlar6. Doğadaki değişimleri, çevres10. Sunumlarında gerçek nesne ve modelleri kullanır.11. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar

EVETToplamKISMENHAYIR

GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEEVET KISMEN HAYIRTOPLAM
ÖĞREN. NO3513773783793803844794814975015075245615947131. Şekil , sembol ve işaretlerin anlamını bilir2. Resim ve fotoğrafları yorumlar3. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.4. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri, reklamlarda verilen mesajları sorgular.5. Beden dilini yorumlar6. Doğadaki değişimleri, çe�{sayfa}GÖSTERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Açıklama: B.2.31, C.2.4 kazanımlarını bu form ile değerlendiriniz.
YÖNERGE:
HİÇ YOK :0
ÇOK ZAYIF :1
ZAYIF :2
ORTA :3
İYİ :4
ÇOK İYİ :5
Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybük2301351377378379380384479481497501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.3-Gösteride materyalleri etkili kullanabilme4-Konuya hakim olabilme ve kendine güven5- Hazırladığı plana uygun davranışlar sergileyebilme6-Zamanı verimli kullan�{sayfa}ADI-SOYADI: Tarih:……………..

GÜNLÜK FORMU

Sınıfa girdiğimde …………………………………………………….
……………………………………………………………..daha önceki derslerden farklıydı.Bu derste………….……………………………………………………….
………………………………..……………..hoşlandığım……
……………………………………………………..görüyorum.Arkadaşlarımda……………………………………………………….
…………………………………………………………….gözlemledim.Etkinlikler sonu………………………………………..
……………………………………………………..yaparak öğrendimÖğrendiklerime arkadaşlarım ve öğretmenim……………………
………………………………………………………………………………………………………………{sayfa}ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYASI(PORTFOLYO) DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih:…../……./200..
Açıklama: Bu form, öğrencilerin portfolyalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim yılı içindeki çal :1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsm1121482162172192282312732742772923013513773783793803844794814975015075245615947131- Çalışmaların tamrli miktarda içerme4- Çalışmaların amaçları karşılaması5- Çalızenliliği 8-Harcanan çabaları gösterme9-kaliteyi gösterme10- Yaratıcılığı gösterme11- Çalışmaların seçiminde risk alma12- Öğrencinin gelişimini gösterme13-Kendini değerlendirme{sayfa}PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ÖLÇÜTLER:
ÇOK İYİ :3
ORTA :2
ZAYIF :1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe ZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:243945561121482162172192282312732742772923013513772-Projeye uygun çalışma planı yapma3- grup içinde görev dağılımı yapma6-Projeyi plana göre gerçekleştirme.TOPLAM1- Türkçe’yi doğru5- Toplanan bilgilerin düzenlenmesi6-Kritik düşünme becerisini gösterme İbrahim KÖSEKUL
Sınıf Öğretmeni

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

YÖNERGE: Aşağıdaki aşamaları dikkate alarak her öğrencinin hazırladığı projeleri en düşük puan 0 ile en yüksek Leyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112148216217219228231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713
1-Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma3- SUNU YAPMA2- Sorulara cevap verebilme3- Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma4-Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme5-Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma6- Verilen sürede sunuyu yapma7-Sunum sırasında öz güvene sahip �{sayfa}KONUŞMA ALANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIİbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇEVET KISMEN HAYIRTOPLAM1. Dinleyicilerle göz teması kurarak işitebilir bir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan akıcı konuşur.2. Ke9. Duygu düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.10. Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.11. Üstlendiği role ya da günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun15.Konuşmalarında betimlemeler yapar.EVET
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEEVET KISMEN HAYIRTOPLAM1. Dinleyicilerle göz teması kurarak işitebilir bir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan akıcı konuşur.2. Kelimeleri doğru teleffuz eder, yerinde ve anlamına uygun kullanır.3. Konuşmalarında beden dilini doğru kullanır.4. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.5. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.6. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.7. Konuşmasını görsel sunu�{sayfa}KİTAP OKUMA GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIİbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇEVET KISMEN HAYIRDEĞERLENDİME ÖLÇÜTLERİTOPLAM1- Okuma öncesinde hazırlık yapar.2-Okuma amacını belirtir3-Akıcı okumayabiliyor.4-Okumaya dikkatini yoğunlaştırabiliyor.5-Karşılaştığı kelimelerin ateriyor.15-Okuma sırasında sözlüğe başvurur.16-Okurken notlar alıyor.19-Eğlenmek için fıkra, bilmece, tekerleme,masal vb. okuyor.20-Yaşına uygun gazete ve dergi okuyor.23- Harçlığından kitap, dergi almaya para ayırıyor.24- Arkadaşlarıyla okuduklarıyla ilgili bilgiEVETTop-
lamKISMENHAYIRKİTAP OKUMA GÖZLEM FORMU
EVET ran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEEVET KISMEN HAYIRDEĞERLENDİME ÖLÇÜTLERİTOPLAM1- Okuma öncesinde hazırlık yapar.2-Okuma amacını belirtir3-Akıcı okumayabiliyor.4-Okumaya dikkatini yoğunlaştırabiliyor.5-Karşılaştığı kelimelerin anlamlarını tahmin ediyor.6- Okuduklarını zihninde canlandırıyor.7-Ne, nerede, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arıyor.8-Okuduklarının konusunu belirleyebiliyor.9-Okuduğunun ana fikrini belirleyebiliyor10-okuduklarından çıkarımlar yapabiliyor.11- Ortaya konan sorunları belirleyebiliyor ve onlara farklı çözümler bulabiliyor.12-Okuduklarını kendi yaşantısıyla karşılaştırabiliyor.13{sayfa}MATEMATİK DERSİ İÇİN GENEL ÖĞRENCİ İZLEME FORMU

ÖLÇÜTLER

Hiçbir zaman: 1
Nadiren : 2
Bazen : 3
Sık sık atma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBaha131-Yazarken Türkçe’yi doğru ve düzgün kullanmaBİLİŞSEL ÖZELLİKLER2-Konuşurken Türkçe’yi doğ5-Problem çözme yeteneklerini kullanma6-Bilgileri kullanma9- Farklı kaynaklardan yararlanma10-Dersi iyi dinlediği izlenimi vere2- Kendine ait malzemeleri kullanırken özen gösterme3-başkasına ait malzemeleri kullanırk2-Başkalarının görüşlerine saygı gösterme.3-Başkalarına değer verme.4-Toplum içinde kendini ifade etme. İbrahim KÖSEKUL
Sınıf Öğretmeni

MATEMATİK DERSİ İÇİN GENEL ÖĞRENCİ İZLEME FORMU

Bahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:243945561121482162172192282312732742772923013513773783793803844794814975015075245615947131- Matematik çalışmaya ihtiyaç duymaPSİKOLOJİK ÖZELLİKLER2-Matematik’in önemli olduğuna inanma3-Matematik’te başarılı olmak isteme4-Sorumluluklarını yerine getirme5- İhtiyaç duyduğunda yardım isteme6-Eleştirilere açık olma7- Tek başına çalışma8-Verimli çalışma9-Dikkatli olma10-İstekli ve hevesli olma11- Kendini mutlu etmek için Matematik’le uğraşma12- Kendine öz güveni olma13- Matematik sınavında sakin olma�{sayfa}Adı –Soyadı :………………………….
Numarası :……….
YÖNERGE: Alt tarafta yer alan ifadelerden yalnızca birine (X) işareti koyarak cümlede belirtilen düşünceye ilişkin görüşünüzü belirtiniz.
MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ
Kesinlikle katılmıyorum.Katılmıyorum.Kararsızım.Katılıyorum.Tamamen katılıyorum.1- Matematik çalışmak bana zevk verir.2- Matematik çalışırken gergin olurum.3-Matematik sevdiğim dersler arasındadır.4- Matematik günlük hayatımda önemli bir yer tutar.5-M�15- Matematik ders saatleri arttırılmalıdır. İbrahim KÖSEKUL
Sınıf Öğretmeni

İFADELEROLUMLU
PUANOLUMSUZ
PUANKesinlikle katılmıyorum.15Katılmıyorum.24Kararsızım.3
3Katılıyorum.42Tamamen katılıyorum51

Matematik tutum ölçeğinde h�{sayfa}OKUMA ALANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIİbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇEVET KISMEN HAYIRTOPLAM1.İşitilebilir ses tonuyla, vurgu, tonlama teleffuz ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okur.2. Kurallarına uygun sessizce okur.3. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.4.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.5. Başlıktan ve görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.6. Okuduklarında ne nerede nezaman nasıl niçin ve kim(5N 1K)sorularına cevp verir7. Metnin girişi, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.8. Farklı , masal vb. okur.21. Paylaşarak okumaktan zevk alır.22. Bilgi edinmek için gazete ve dANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEEVET KISMEN HAYIRTOPLAM1.İşitilebilir ses tonuyla, vurgu, tonlama teleffuz ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okur.2. Kurallarına uygun sessizce okur.3. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.4.Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.5. Başlıktan ve görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder.6. Okuduklarında ne nerede nezaman nasıl niçin ve kim(5N 1K)sorularına cevp verir7. Metnin girişi, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur.8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alır.9. Okuduklarına karşılaştırma yapar, sebep-sonuç ilişkileri ku�{sayfa}PERFORMANS ÖDEVİ

Aşağıdaki boşluğa canlıların neden yuvaya ihtiyaçları olduğunu yazın.

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Canlıların yuvaları olmasaydı neler olurdu? Açıklayın.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Dereceli Puanlama Anahtarı

Canlılarla yuvalarını eşleştirmePuanÖlçütler4Resimleri verilen tüm canlılarla yuvalarını �Canlıların yuvalarının olmasının gerekçelerini doğru olarak açıklamış ve yuvaları olmaması durumunda olabilecekleri örneklerle doğru olarak belirtmiştir.3Canlıların yuvalarının olmasının gerekçelerini doğru olarak açıklamış ve yuvaları olmaması durumunda olabilecekleri belirtmiş fakat her ikisinde de çelişkili açıkla{sayfa}PORTFOLYO DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih:…../……./200..
Açıklama: Bu form, öğrencilerin portfolyalarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim yılı içindeki çalışmaların bulunduğu öğrenci portfolyosu, iki öğretim dönemi sonunda her bir öğrenci için doldurulabilir. Değerlendirme sonucunda öğretmen, öğrenci perm BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:243945561121�gelişimini gösteren çalışmalara yer verilmiştir.5- Çalışmalarda farklı kaynaklardan bilgi edinmiş.6- Çalışmalarda öğrenme ürünleri ile bağlantı kurulmuş.7- Dosyada yeterli sayıda çalışma yer almış. 8- Öğrenci, yaratıcılığını göstermiş.9- Dosyada nitelikli ürünlere yer verilmiş.10- Çalışmalar öğrenme gelişimini yansıtmış.11-Çalışmalarda iş birliğine yer verilmiş.12- Çalışmaları öğrencinin düşünme şeklini yansıtmış.13- Öz değerlendirme yapılmış.{sayfa}PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GEĞERLENDİRME FORMU
Yönerge:Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak eğitim süreci içerisinde öğrencilerin problem çözme becerilerini değerlendiriniz.Değerlendirmede her bir ölçüt için öğrenci hakkındaki görüşünüzü belirtirken önce cüm: 5Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman A1482162172192282312732742772923013513773783793803844794814975015075245615947131-Problemi sesli ve ku3-Problemi kendi düşünceleri ile açıklayabilme4-Problemde verilen ve istenenleri bulma7- Problemi çözmek için uygun Matematik işlemlerini oluşturma8- Problem çözümünün matematik cümlelerini yazma9- Problem sonucunu tahmin etme10- Problemin sonucunu bulma11-Problemin tahmini sonucu ile problem
sonucunu karşılaştırabilme12- Problem kurmaTOPLAM
Hiçbir zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zam�{sayfa}PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

YÖNERGE: Aşağıdaki aşamaları dikkate alarak her öğrencinin hazırladığı projeleri en düşük puan 0 ile en yüksek puan olan 5 puan arasında değişen değerlere göre değerlendiriniz.Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZ378379380384479481497501507524561594713
1- Proje konusu belirleme1-PLANLAMA
AŞAMASI2-Proje konusunda yenilik ve zengin içerik sunma3-Proje konusunda ilgili dersler arası ilişkilendirme yapılması4-Proje hedeflerini belirleme5-Problemleje etkinliklerini planlama2- UYGULAMA
AŞAMASI

2-Gerekli olan veri ve bilgiyi toplama5-Sununun temel ve kontrol noktalarını belirleme6-Sunuyu planlam İbrahim KÖSEKUL
Sınıf Öğretmeni

PRO en yüksek puan olan 5 puan arasında değişen değerlere göre değerlendiriniz.Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112148216217219228231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713
1-Türkçe’yi doğru ve etkin kullanabilme3- SUNU YAPMA2- Sunu yaparken akıcı bir dil kullanma3- Beden dilini etkili kullanabilme4-Dinleyici motivasyonu oluşturabilme5-Sorulara doyurucu cevap verebilme6- Konuy�{sayfa}SÖZLÜ SUNUM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Açıklama: A.2.5,14,22,23,29 B.2.2, 5,29 kazanımlarını bu form ile değerlendiriniz.
YÖNERGE:
HİÇ YOK :0
ÇOK ZAYIF :1
ZAYIF :2
ORTA :3
İYİ :4
ÇOK İYİ :5
Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdul8231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.le destekleyebilme3-Sunuda materyalleri etkili kullanabilme4-Konuya hakim olabilme5- Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunabilme�{sayfa}TARTIŞMA DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Açıklama: B.2.6,10,25,32,33,34, C.2.21,23 kazanımlarını bu form ile değerlendiriniz.
YÖNERGE:
HİÇ YOK :0
ÇOK ZAYIF :1
ZAYIF :2
ORTA :3
İYİ :4
ÇOK İYİ :5
Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulk231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.�2-Fikirlerini anlaşılır ve net bir biçimde ifade eder.3-Fikirlerini örneklerle destekler.4-Fikirlerini görsel materyallerle destekler.5- Türkçeyi doğru ve etkin kullanır{sayfa}TUTUM ÖLÇEĞİ
KONU: “HAYIR” DİYEBİLİYORUM
Açıklama:A.2.14 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

EVET :E
HAYIR :HÖğrencZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşu1-Tanımadığı insanların kendisine yaklaşmasından kaygı duyar.2- Tanımadığı biri kendine yöneldiğinde tehlikeli sonuçlarla karşılaşabileceğini hisseder.3- Tanımadığı birinden tehlikeli olabilecek bir öneri aldığında soğukkanlı davranarak güvenli bir yere/kişiye g�{sayfa}PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ÖLÇÜTLER:
BAŞARILI :2
GELİŞMESİ GEREKİR :1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:243945561121482162172192282312732TOPLAM1- Bilgilerin doğruluğu2- PROJENİN İÇERİĞİNİ OLUŞTURMA

2- Toplanan bilgilerin düzenlenmesi3- Eleştirel İbrahim KÖSEKUL
Sınıf Öğretmeni

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

ÖLÇÜTLER:
BAŞARILI :2
GELİŞMESİ GEREKİR :1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112148216217219228231273274277292301351377378379380384479481497501507524561594713
1-Türkçe’yi doğru{sayfa} TÜRKÇE GELİŞİM DOSYASI ……./…../200.

a-ÇOK İYİ :3
b-İYİ MEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra 61594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Görünüma- Özenli, dikkatli ve anlamlı bir biçimde bsiza- Pek çok özgün düşünce ve saptama var.2 Özgünlük Yaratıcılıkb-Yeterince özgün düşünce, örnek var.c-Özgünlük ve yaratıcılıktan uzak.a- Sıra dışı eleştirel düşünmenin izlerini taşıyan çok sayıda ürün var.3-İçerikb- Sıra dışı, eleştirel düşünmenin izlerini taşıyan yeterli sayıda ürün var.c-Sıra dışı özellik taşıyan ürün neredeyse hiç yok.{sayfa}TÜRKÇE GELİŞİM DOSYASI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

FORM:8A
DERECELER
ÇOK İYİ : 3

BİRAZ YETERLİ : 2

Geliştirilmesi Gerekli : 1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim Gra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKT301351377378379380384479481497501507524561594713BECERİLER1- Çalış3- Yeterli sayıda çalışma içermesi4-Çalışmaların amaçları kapsaması5-Çalışmaların amaca uygunluğu6-Çalışmaların doğruluğu7- Dosyanın düzenliliği8- Çalışmaların niteliği9-Çalışmalardak�{sayfa}YAZMA ALANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIİbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇEVET KISMEN HAYIRTOPLAM6. Yazılarında kendi yaşantısından örnekler vererek karşılaştırmalar yapar.7. Duygu düşünce ve hayal9. Dikte etme çalışmalarına katılır.10. verilen cümle ya da metne bakarak yazar.11. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden 12.İzlenim ve deneyimlerine dayanarak kendisine ilginç gelen karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş ve düşüncelerini yazar.13.Davetiye, tebrik kaYAZMA ALANI GÖZLEM FORMU
EVET :3
KISMEN :2
HAYIR :1 ÖĞRENCİ
ADI SOYADIRumeysa KARAÖZBahÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEEVET KISMEN HAYIRTOPLAM1. Harfler, kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.2. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.4. Sayfa düzenine,temizliğine, imla kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazr5. Olayları oluş sırasına göre yazar.6. Yazılarında kendi yaşantısından örnekler vererek karşılaştırmalar yapar.7. Duygu düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.8. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar.9. Dikte etm{sayfa} YAZMA GENEL DEĞERLENDİRME FORMU FORM:9

…./…./200..

EVET : E
KISMEN :K
HAYIR :HÖğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇAR1377378379380384479481497501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1-Olaylar mantıklı bir şekilde sıralanmış mı?6-Gereksiz ya da eksik kelimeler var mı?10-Cümleler anlamlı ve kurallı bir şekilde sıralanmış mı?11- Noktalama işar�{sayfa}YAZILI SUNUM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Açıklama: A.2.2, C.2.2, C.2.5 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.
YÖNERGE:
HİÇ YOK :0
ÇOK ZAYIF :1
ZAYIF :2
ORTA :3
İYİ :4
ÇOK İYİ :5
Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZ4277292301351377378379380384479481497501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.lme3-sunuda materyalleri etkili kullanabilme4-Konuya hakim olma5- Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunabilme6-Sunu yaparken beden dilin{sayfa} Form:12
ÇOCUĞUMU DEGERLENDİRİYORUM

Değerli Veliler,
Aşağıda öğrencilerimizin kitap, dergi gibi ders dışı kaynaklarla etkileşimi hakkında yazılmış bazı ifadeler verilmiştir. Sizden istenen, kendi çocuğunuzun durumunun bu ifadelerde anlatılanlara ne derecede uyduğunu belirtmenizdir. Eğer ifadede belirtilen durum çocuğunuza tamamen uyuyorsa, “He3-Alışverişe çıkıldığında oyuncak yerine kitap almayı tercih eder.4- Ödev ve derse hazırlık dışında okumak için okul kütüphanesinden, halk kütüphanesinden ödünç kitap alır.5-Sevdiği kitapları tekrar okur.6-Kitaplarını{sayfa}ADI-SOYADI:

ÖĞRENCİ SÜRECİNİ YANSITMA FORMU
FORM-1
Bu derste kendimi nasıl hissettim?Neden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dersle ilgili neler öğrendim?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Öğrendiklerimi nasıl öğreniyorum?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Öğrenmekte zorlandığım şeyler neler? Neden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zorluklarımı aşmak için neler yapmalıyım?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ADI-SOYADI:

ÖĞRENCİ SÜRECİNİ YANSITMA FORMU
FORM-2
Ben bu derste ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………öğrendim.Bu derste…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………öğ{sayfa} ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU EK:6
KONU: SEN ÖYLE SÖYLEYİNCE

Açıklama: A.2.10 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyhit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:24394556112148216217219228231273274277292301352- Karşısındakinin duygusunu ses tonundan anlar.3- Karşısındakinin duygusunu jest ve mimiklerinden anlar.4- Karşısındakinin duygusunu seçtiği sözcüklerden anlar.5- Çok mutlu olduğunda aşırı tepkiler vermemesi�{sayfa}ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
KONU: Bu Davranışın Doğru Değil
Açıklama: A.2.18 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmet EŞMEKAYAMaide TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşr561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Oyun oynarken sırasını bekler. 4-Arkadaşlarını şikayet etmez.5-Arkadaşlarının sorunlar�7- Kavga eden arkadaşlarını ayırır.8- Haksızlığa uğrayan arkadaşlarını savunur.9-Arkadaşlarının hatalarına hoşgörü ile yaklaşır.10- Arkadaşlarının davranışları ile alay etmez.11- Arkadaşları, öğretmenleri ve okul çalışanları ile ilişkilerinde uyulacak kuralları bilir.12- Zor ya da acil durumlarda bile kura�{sayfa}ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
KONU: BAYRAM HAZIRLIKLARIMIZ
Açıklama: A.2.25 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra 1594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Bayramların daha etkili kutlanması için farklı fikir�3-planladığı fikirleri uygular.4- Bayram kutlaması için materyal hazırlar.5- Hazırlanan materyallerle sınıfı süsler.6- Milli bayramların toplumdaki milli birlik ve beraber{sayfa}ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
KONU: BUGÜN BAYRAM

HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra ŞELEÖğrenci No:2439455611214821621721922823127327421- Dini bayramların olumlu çevre ilişkileri için önemli bir fırsat olduğunu bilir.�3-Dini bayramların özelliğini bilir ve sıradan tatil günü olarak algılamaz.4-Dini bayramların sosyal bilincin gelişimine olumlu etkilerini fark eder.5- Dini bayramlarda, insanların birbiriyle din, dil, ırk, sosyal statü gözetmeksizin etkileşimde bulunduğunu fark eder.�{sayfa}ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
KONU: KULÜP VE TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMALARIMIZ
Açıklama: A.2.28kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZKAYAMaide EŞMEKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞ501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Kulüp çalışmalarına gönüllü olarak ka3- Kulüp çalışmalarının sergilendiği panoya materyal katkısı yapar.4-Kulüp çalışmaları sırasında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarını belirler.5- Belirlediği ortak ihtiyaçları etrafında grubun bir araya gelmesini sağlar.6- Grup çalışmalarında bir görevin{sayfa}ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
KONU: ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLENLER
Açıklama: C.2.10 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BAZEN :2
HİÇBİR ZAMAN:1Öğrenci Adı-Soyadı

İbrahim GEZERAyşe YENİCENarin DALGALIAhmZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mus81497501507524561594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Harflerdeki d�2-İnkılap öncesi ve sonrası giysi örneklerini getirip sergileyerek köklü değişiklikleri açıklar.3-Eğitim alanındaki köklü değişiklikleri internet vb. aldığı görsellerle değerlendirir.4- Atatürk’ün nüfus cüzdanı görselini getirip kendi nüfus cüzdanıyla karşılaştırarak aradaki farkları açıklar.5-atatürk{sayfa}ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMU
KONU: ATATÜRK’ÜN ÖZ GEÇMİŞİ
Açıklama: C.2.11 kazanımını bu form ile değerlendiriniz.

HER ZAMAN :3
BAKAYAFatma Nur BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMuLBahadır ATARBüşra UZUNOsman AYGÜNMenşure Büşra GÜNEŞİsmail BAYRAKTARMücahit ÖZKARABerna KANM. Mustafa EŞMEKAYABüşra Ş594713Kazanım ile ilgili ifadeler.1- Atatürk’ün hayatıyla ilgili olarak yaptığı araştırma sonuçlarında elde ettiği doğduğu ev görselini hazırlayarak sunar.2-atatürk2ün hayatıyla ilgili o4- Atatürk’ün hayatıyla ilgili olarak yaptığı araştırma sonuçlarından elde ettiği asker üniformalı Atatürk görselini hazırlayarak sunar. 5- Atatürk’ün hayatıyla ilgili olarak yaptığı araştırma sonuçlarından elde ettiği kişisel özelliklerin çocuk sevgisi, vatanseverlik vb. görsellerini hazırlayarak sunar.6- Atatürk’ün hayatıyla ilgili olarak yaptığı araştırma sonu�{sayfa} ÖĞRENME SÜRECİ GENEL GÖZLEM FORMU Form:6
Yönerge: Bu form öğrencilerin eğitim-öğretime katılım düzeylerini göstermektedir. Katılma düzey BAKIMKader AKKAŞRumeysa KOZAAbdulkerim BEKMEZCİAybüke SAÇARAyşe Buğse EŞMEKAYALeyla Nur BAKIMArif KIZILMurtaza ŞENKALMine GARİPGÜRKAN KOÇRumeysa KARAÖZBahadır Emre GÜNEŞKübra KAVUKOĞLUNuran ÖZKARAFurkan ÖZKULUHasan Basri TOPALBahadır ATARENECEK KAZANIMLAR
1- Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir.1-Derse
Hazırlık 2- Bilgi kaynaklarından gereken ve işe yarar bilgiyi bulur.3- Derslere katılma2-Görüşü sorulduğunda ifade etmeye isteklidir.3-Derste, sıra dışı ve konuları irdeleyici sorular sorar.4-Derste konulara ilişkin yeni sorular sorar.5- Konuları kavradığını gösteren sorular sorar.TOPLAM1- Bilgiye ulaşmada farklı kaynaklardan yararlanır.3- İnceleme AraştırmaGözlem

2-Verilenlerden farklı kitap, derg

AddThis Social Bookmark Button

5.sınıf isimler (adlar) konu tarama testi

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

İSİMLER

1-) Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hâl eki yoktur?
A-) Karda B-) Gövde
C-) Gölde D-) Yolda

2-) Aşağıdaki c çerçeveletiniz.
C-) Masaları iyice silmeyi unutmayınız.
D-) Çiçekleri her gün suluyorlar.

3-) “Bu gece dışarıda koyu bir
C-) koyu D-) karanlık

4-) Hangi cümledeki “ evi ” kelimesindeki “ i ” hâl eki değildir?
A-) Evi yandı. B-) Dedikodu B-) Kaptıkaçtı
C-) Beşinci D-) İpekyolu

6-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hâl eki almış bir kelime vardır?
A-) Tabloları temizledi.
B-) Ayakkabıları eskidi.
C-) Elbiseleri güzeldi.
D-) Gözleri gülüyordu.

7-) “-cik” eki hangi cümlede altı çizili kelimeye küçültme anlamı katmamıştır?
A-) Karşıdaki tepeciğe varınca şehri görürüz.
B-) Kardeşimle tarladaki gelincikleri topladık.
C-) Serçecikler yeni yeni kanatlanıyordu.
D-) Kumsaldaki evcikleri bu çocuklar yapmışlar.

8-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A-) Sınıfımız yarınki ağaç bayramına katılacak.
B-) Orman yangınlarına karşı düşmez?
A-) Gürültü B-) Rüzgâr
C-) Üzüntü D-) Kapak

12-) Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır?
A-) Yılın olayı B-) Bilim dünyası
C-) Yemin

AddThis Social Bookmark Button

matematik 5.sınıf 2013-2014 1.dönem 2.yazılı soruları

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

ADI SOYADI:
SINIFI NO :
AHMET YENİCE İÖO MATEMATİK 5 SINIF 1. DÖNEM 2.SINAV
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y harfi yazınız.

(………) Atatürk, “Matematik” adlı bir kitap yazmıştır.
(………) Açı, üçgen, ikizkenar gibi terimler Atatürk tarafından türetilmiştir.
(………) Düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları ve açıları birbirine eşittir.
(………) Yamuğun karşılıklı kenarları birbirine paraleldir.

2-Aşağıdaki çokgenlerin altlarındaki boşlukları doldurunuz


Adı :……………………… Kenar Sayısı : ………… Köşe Sayısı : …………


Adı :……………………… Kenar Sayısı : ………… Köşe Sayısı : …………


Adı :………………- 60


 120
A ? B

5-Arda , çapı 100 metre olan çember şeklindeki bir koşu parkurunda 5 tur koşmuştur. Şükrü’nün koştuğu toplam mesafe kaç metredir?

6-Aşağıdaki şekil çember içinde karedir. Karenin- 24,127 – 24,271 ondalık kesirlerini sıralayınız

Büyükten küçüğe:………………………………………………………………………………………………………………………………..

9-AşağED Equation.3 = EMBED Equation.3 =

10- EMBED Equation.3 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

…………………………………………………………………………………………………..

11- EMBED Equation.3 kesirlerini küçükten büyüğe doğru s……………………………………………………………………………………………………

13- Bir günün EMBED Equation.3 ünü okulda geçiren öğretmenimiz, 5 günün kaç saati0

15-Aşağıdaki kesirleri yüzde olarak gösteriniz

 EMBED Equation.3 . EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 , EMBED Equation.3 

16- % 9 ondalık kesrinin yüze sembolü ile gösterilişi hangisidir?

A- 0,9 B- 0,09 C- 0,009 D- 0,900

17- En sade şekilde verilen kesirleri genişletilmiş durumları ile eşleştiriniz.
[___]
A)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c0.png” * 

[___]
B)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c1.png” * 

[___]
C)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c2.png” * 

[___]
D)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c3.png” * 

[___]
E)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c4.png” * 

1)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c5.png” * 

2)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c6.png” * 

3)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c7.png” * 

4)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c8.png” * 

5)
 “http://www.okulistik.com/qimage/tr/q31701-c9.png” * 1

AddThis Social Bookmark Button

2.sınıf türkçe 1.dönem ara değerlendirme sınavı

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

TÜRKÇE
1-Aşağıdaki –de,-da eklerinden hangisinin yazımı yanlıştır?
a-Bugün de dayım gelmedi.
b-Ayşe de çok güzel bir pastel boya var.
c-Pasta da çok güzel olmuş.

2- Aşağıdaki ifadelerdin hangisi yanlıştır?
a-İsmin hal eki olan –de eki, eklendiği kelimeye bitişik yazılır.
b-İsmin hal eki olan –de eki, özel ismin sonuna gelirse kesme işareti kullanılmaz.
c-İsmin hal eki -Teyzemi evine götüreyim mi?
c-Acaba kapıyı sizmi çaldınız?

5-Oya ile Kaya siz de yerinize oturabilirmisiniz?
Yukarıdaki cümledeki yanlışlık nerede yapılmıştır?
a-siz a- siz de b-oturabilirmisiniz c-yanlışlık yoktur

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ADIL yoktur?
a-Bu bisiklet Ali’nin mi?
b-Şu çok yaramazlık yapıyor.
c-Onlar kime gidecekmiş?

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem adıl hem de sıfat vardır?
a-Şunu çabuk yerine götürmelisin.
b-Bu tebeşiri uzun boylu öğretmene ver.
c-Onlar bu maçı kazamaz demiştim.

8-Bu görevi başardığın için…………………………
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?
a- �a-Ondan korktuğumu daha önce söylemiştim.
b-Sana çok güzel bir hediyem var.
c-Şunu annene verir misin?

13-………………………..hep beraber sinemaya gidecekler.
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?
a-onlar b-biz c-siz

14-Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir sıfat kullanılmıştır?
a-Otobüsteki şişman adam kötü kokuyordu.
b-Yemyeşil çayırlar kırmızı gelinciklerle süslenmişti.
c-Evin beyaz duvarlarına çamur fırlatmış çocuklar.

15-Pazardan aldığım …………………………elmalar çok lezzetliydi.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa
varlığın durumu belirtilmiş olmaz?
a-iri b-kırmızı c-sulu

16-“top” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
a-Kurtuluş savaşını topla,tüfekle kazandık�

AddThis Social Bookmark Button

türkçe dersi 7.sınıf 1.dönem 1.yazılı soruları 2013-2014

Temmuz 2nd, 2014 admin Posted in Ders İçerikleri | No Comments »

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR
ALTMIŞ YIL BİR DAKİKA
Yıllarca önce bir yerde okumuştum. Nerede, kimin başından geçiyordu? Unutmuşum. Yalnızca hikâyesi aklımda: Altmışlık ünlü bir ressam, bir lokantaya girer. Gerçi cebinde parası yoktur, ama aldırmaz. Karnını güzelce doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacının portresini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir: Resme bakar, beğenir.
“Güzel ama bir dakikada yaptınız bunu.” der.”Oysa bir saattir yiyorsunuz!”
“Bir dakika değil!” diye karşılık verir ressam. “Altmış yıl bir dakika!”
Ressamın sözü, yalnız kendisi için değil, toplum için de doğrudur. Toplumun sanat ve düşünce kalıtları için de doğrudur. Gerçekten de kültür eserleri, öyle gökten zembille inmez yere. Birdenbire belirmez, belli bir birikimin sonucu doğar. Çağlarca süren ortaklaşa bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkar.(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. )

1.Öyküdeki ressam, lokantacıya borcunu nasıl ödemek istiyor? (5)
2.Lokantacı ressamın davranışına nasıl tepki veriyor? (5)
3.Yazara göre, kültür eserleri nasıl ortaya çıkar? (5)
4. Metnin ana düşüncesi nedir? (10)
5. Aşağıda verilen fiillerin anlam özelliğini yanlarına yazınız.(10puan)
Donmak: Uyumak: Sararmak: soğumak: acıkmak:
Koşmak: Kazmak: Eskimek: Dinlemek: bulmak:
6. Aşağıdaki fiillerin kipini işaretleyerek zamanını yazınız.( 10 puan )
Fiiller
Bildirme Kipi
Dilek kipi
Zamanı
Çalıştık
Bakmalısın
Kalksın
Okuyacağım
Dinlersiniz
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır? (5)
A) Ağladı mı kömür gözlüm? B) O, damarlarımda kan mıdır?
C) İstanbul’a zamanında ulaşabilmişmiydi? D) Doktorla mı görüşmek istiyorsunuz?
8. Yandaki cümlelerin fiilleri, haber (zaman) kipinin hangi zamanında çekimlenmiştir. Eşleştiriniz .(5puan)
Cümleler
Haber (Bildirme) Kipleri
Yüzünüz sararmış.
Gelecek Zaman Kipi
A
Tanıştığımıza memnun oldum.
Duyulan Geçmiş Z. Kipi
B
Her akşam kitap okurum.
Şimidiki Zaman Kipi
C
Öğretmenimiz yazılı yapacak.
Geniş Zaman Kipi
D
9. Aşağıda yazımı karışrıtırılan kelimelerin bulunduğu cümleler verilmiştir. Doğru yazımı seçerek bu cümleleri tamamlayınız. (5 puan)
-Tatile giderken yanına ……………… kitap aldı. ( bir kaç/ birkaç )
-………………. İnsanı sevmekle başlar. ( herşey/ her şey )
-Bugünlerde ………………… sorunları varmış. ( bir takım/ birtakım )
-…………………….. gelişme olursa bana haber verin. ( herhangi bir / herhangibir)
-Dinleyenlerin ………………… onun görüşlerine katılmadı. ( hiçbiri / hiç biri )
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır? (5)
A) Sende bizimle gelecek misin? B) Hikaye kitabım sende kalmış.
C) Herkes fikrini söyledi, sıra sende.D) Sende bana ait olan bir şey varmış.
11. Aşağıdaki cümlelerde geçen zaman ve dilek anlamı veren fiilleri bularak uygun yerine yazınız.(5 puan)
Dilek anlamı
Zaman Anlamı
Düne göre daha çok okumalıyız.
Bana da o kitaptan alsa.
İşte gidiyorum çeşmi siyahım…
Atatürk, birçok yenilik getirdi.
Elbet sıra bir gün de bize gelecek.
12. “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.”Kompozisyon yaz.(30 puan)

{sayfa}7. SINIF TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR
ALTMIŞ YIL BİR DAKİKA
Yıllarca önce bir yerde okumuştum. Nerede, kimin başından geçiyordu? Unutmuşum. Yalnızca hikâyesi aklımda: Altmışlık ünlü bir ressam, bir lokantaya girer. Gerçi cebinde parası yoktur, ama aldırmaz. Karnını güzelce doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacının portresini çizerek masaya bırakır. Kalkarken adam gelir: Resme bakar, beğenir.
“Güzel ama bir dakikada yaptınız bunu.” der.”Oysa bir saattir yiyorsunuz!”
“Bir dakika değil!” diye karşılık verir ressam. “Altmış yıl bir dakika!”
Ressamın sözü, yalnız kendisi için değil, toplum için de doğrudur. Toplumun sanat ve düşünce kalıtları için de doğrudur. Gerçekten de kültür eserleri, öyle gökten zembille inmez yere. Birdenbire belirmez, belli bir birikimin sonucu doğar. Çağlarca süren ortaklaşa bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkar.(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. )

1.Öyküdeki ressam, lokantacıya borcunu nasıl ödemek istiyor? (5)
2.Lokantacı ressamın davranışına nasıl tepki veriyor? (5)
3.Yazara göre, kültür eserleri nasıl ortaya çıkar? (5)
4. Metnin ana düşüncesi nedir? (10)
5. Aşağıda verilen fiillerin anlam özelliğini yanlarına yazınız.(10puan)
Donmak: Uyumak: Sararmak: soğumak: acıkmak:
Koşmak: Kazmak: Eskimek: Dinlemek: bulmak:
6. Aşağıdaki fiillerin kipini işaretleyerek zamanını yazınız.( 10 puan )
Fiiller
Bildirme Kipi
Dilek kipi
Zamanı
Çalıştık
Bakmalısın
Kalksın
Okuyacağım
Dinlersiniz
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır? (5)
A) Ağladı mı kömür gözlüm? B) O, damarlarımda kan mıdır?
C) İstanbul’a zamanında ulaşabilmişmiydi? D) Doktorla mı görüşmek istiyorsunuz?
8. Yandaki cümlelerin fiilleri, haber (zaman) kipinin hangi zamanında çekimlenmiştir. Eşleştiriniz .(5puan)
Cümleler
Haber (Bildirme) Kipleri
Yüzünüz sararmış.
Gelecek Zaman Kipi
A
Tanıştığımıza memnun oldum.
Duyulan Geçmiş Z. Kipi
B
Her akşam kitap okurum.
Şimidiki Zaman Kipi
C
Öğretmenimiz yazılı yapacak.
Geniş Zaman Kipi
D
9. Aşağıda yazımı karışrıtırılan kelimelerin bulunduğu cümleler verilmiştir. Doğru yazımı seçerek bu cümleleri tamamlayınız. (5 puan)
-Tatile giderken yanına ……………… kitap aldı. ( bir kaç/ birkaç )
-………………. İnsanı sevmekle başlar. ( herşey/ her şey )
-Bugünlerde ………………… sorunları varmış. ( bir takım/ birtakım )
-…………………….. gelişme olursa bana haber verin. ( herhangi bir / herhangibir)
-Dinleyenlerin ………………… onun görüşlerine katılmadı. ( hiçbiri / hiç biri )
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımı yanlıştır? (5)
A) Sende bizimle gelecek misin? B) Hikaye kitabım sende kalmış.
C) Herkes fikrini söyledi, sıra sende.D) Sende bana ait olan bir şey varmış.
11. Aşağıdaki cümlelerde geçen zaman ve dilek anlamı veren fiilleri bularak uygun yerine yazınız.(5 puan)
Dilek anlamı
Zaman Anlamı
Düne göre daha çok okumalıyız.
Bana da o kitaptan alsa.
İşte gidiyorum çeşmi siyahım…
Atatürk, birçok yenilik getirdi.
Elbet sıra bir gün de bize gelecek.
12. “Umudunu kaybeden insanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.”Kompozisyon yaz.(30 puan)

AddThis Social Bookmark Button