Sınavsız Geçiş

sinavsiz2

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin en büyük avantajlarından biri de sınavsız geçişle kendi bölümleriyle bağlantılı bölümlere 2 yıllık geçme hakkına sahip olmasıdır. 4 yıllık okumaya ya da 2 yıllık farklı bölümler okumaya puanı yetmeyen öğrenciler sınava girmeden, 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yerleşebilirler.

2013 yılında üniversiteye sınavsız geçiş kalktı mı devam mı edecek derken, gerekli bilgilendirme 2013 ÖSYS Başvuru Kılavuzu ile birlikte geldi. 2013 yılında sınavsız geçiş var. ÖSYS kılavuzuna göre 2013 yılında sınavsız geçiş uygulaması bu yıl da sürecek. Üniversiteye sınavsız geçiş hakları ile yerleşmek isteyenlerin 2013 YGS’ye girme zorunluluğu yok. Sınavsız geçiş hakkı bulunan üniversite adaylarından, sınavsız geçiş hakkının bulunduğu ön lisans programları hariç diğer programları da (alanları dışındaki ön lisans veya lisans programları) tercih etmek isteyenlerin, YGS’ ye girmeleri zorunlu. Aynı şekilde ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YGS’ ye girmeleri de zorunlu. 2013 ÖSYS Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde :

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır.METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır.

Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır:

1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi, Meslek Lisesi, çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir. 3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi, METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya mezun olabilecek durumda olan adayların kendi alanları dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim programları ile tüm lisans programlarına yerleştirilmelerinde, bu adayların 2013-ÖSYS puanları kullanılacaktır.

>> Sınavsız geçiş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar eğer farklı programlarda da tercih yapmak istiyorlarsa YGS sınavına girmek zorundadırlar. Bu durumda ÖSYS Aday Başvuru Formu üzerinde 19.madde de yer alan YGS’YE GİRME İSTEĞİ seçeneğinde YGS’YE GİRMEK İSTİYORUM şıkkı işaretlenmelidir.

Ancak Sadece Sınavsız geçişten faydalanmak, sınava girmek istemeyen adaylar 19.maddede yer alan YGS’YE GİRME İSTEĞİ seçeneğinde YGS’YE GİRMEK İSTEMİYORUM, SADECE SINAVSIZ GEÇİŞE BAŞVURMAK İSTİYORUM şıkkını işaretlemeleri yeterlidir.

Sınavsız geçişe başvuru yapmak isteyen adaylar sadece sınavsız geçişe başvurmak istiyorlarsa sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırdıktan sonra, ÖSYM başvurusu kabul eden bir merkeze başvuru yapabildikleri gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki bilgileri güncel ise kendileri de başvurularını yapabilirler.

Aşağıdaki tablolarda liselerin hangi bölümlerinden mezun olursanız hangi bölümlere yerleşebilirsiniz sorusunun cevabı var. Renkli yazıların bölümlerden mezun olanlar, altlarındaki siyah renkli bölümlere sınavsız geçiş yapabilirler. Tabloyla alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz.

si3 si9 si8 si7 si5 si6 si4 si1 si2

 

/a