Selçuk Üniversitesi Nasıl? Hakkında Bilgi

Selçuk Üniversitesi Profil

Konya’da üniversite açılması konusunun gündeme geldiği tarih 1955 yılıdır. Bu tarihte Konya’da üniversitenin kurulması için TBMM’de bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarı, Milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından da imzalandı. Ancak tasarı talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçemedi. Bu tarihten 7 yıl sonra, 1962’de Konya, M.E.B.’e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968 yılında Konya’da Üniversite’yi Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayret ve sarf edilen çabalar boşa gitmedi ve bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kuruldu. Binası, dersanesi, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite’yi Kurma ve Yaşatma Derneği’nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında çocuk esirgeme kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9.maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ünvanını aldı.
Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhasını teşkil eden bu üç okuldan asıl üniversiteye geçiş ise, 1975 yılında gerçekleşti. 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren “4 üniversitenin kurulması ile ilgili” 1873 sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi’ de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösterememiştir.

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur.Bugün ise Selçuk Üniversitesi 16 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 2 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 3 Sağlık Yüksekokulu, 25 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kuruluş Yılı
1975

Rektör
Prof.Dr. Hakkı Gökbel

Öğrenim Dili
Türkçe

Üniversite Türü
Devlet

Adres
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Vali İzzet Bey Cad. Çifte Merdivenler mah.Karatay

Şehir / Ülke
Konya / Türkiye

Telefon Numarası
0(332) 350 70 05-0(332) 350 85 85

Faks Numarası
0(332) 352 09 98

E-Posta
sokudan@selcuk.edu.tr

Web
www.selcuk.edu.tr

Yerleşim
Rektörlük binası şehir merkezinde olup, Alaeddin Keykubat Kampüsüne 22 km.dir. Kent ulaşımı tramvay, belediye otobüsleri, minibüs ve servislerle sağlanmaktadır.

Akademik Profil

Fakülte Sayısı : 14
Yüksek Okul Sayısı : 3
Konservatuar Sayısı : 4
Meslek Yüksek Okulu Sayısı : 22
Araştırma Merkezi Sayısı : 1
Laboratuar Sayısı : 15
Toplam Akademik Personel Sayısı :
Toplam Öğrenci Sayısı : 2844
Yurt Kapasitesi : 64.123

Leave a comment

Your email address will not be published.

*× dokuz = 54